RAINBOW PAINT

SƠN BỒN XĂNG - THỦY ĐIỆN - CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP RAINBOW
Gía bán: .VND
Ngày cập nhật: 10-08-2017


1. Sơn lót epoxy giàu kẽm - No 1027
3. Sơn lót mặt trong bôn bể - No 1075
2. sơn lót Silicat kẽm - No 1011
4. Sơn lót mặt ngoài bồn bể - No 1076
5. Sơn lót / phủ 2 chức năng - No 803
6. Sơn lót/phủ 2 chức năng - đa dụng - No 1061H
7. Sơn lót đa vật liệu - No 1020
8. Sơn phủ epoxy Tar, Solventless
9. Sơn epoxy Tar, HB
10. Sơn Epoxy giàu kẽm 3 thành phần - No 1006
11. Sơn lót epoxy chống rỉ màu đỏ son - No 1007
12. Sơn lót Epoxy chống rỉ - No 1009
13. Sơn epoxy M.I.O - No 1050
14. Sơn epoxy giao kẽm vô cơ (silicat) - No 1021
15.Sơn epoxy Tar, HB No 1078
16. Sơn lót Cao su khử Clo với M.I.O - No 1452
17. Sơn lót tàu biển